Výsledky vyhledávání

 1. Rozvoj matematické gramotnosti žáků primární školy : rešerše : evidenční číslo 30-2018 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2018. 1 online zdroj (7 stran)
  Rozvoj matematické gramotnosti žáků primární školy

  Rešerše

 2. Vstup do školy z hlediska rozvoje čtenářské gramotnosti : rešerše : evidenční číslo 24-2018 / zpracovala Jana Halamová. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2018. 1 online zdroj (5 stran)
  Vstup do školy z hlediska rozvoje čtenářské gramotnosti

  Rešerše

 3. Propojení lesní pedagogiky do školní družiny : rešerše : evidenční číslo: 46-2017 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2017. 1 online zdroj (6 stran)
  Propojení lesní pedagogiky do školní družiny

  Rešerše

 4. Individuální vzdělávací plán ve výchovně vzdělávacím procesu žáků mladšího školního věku s diagnózou ADHD : rešerše : evidenční číslo: 24-2016 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2016. 1 online zdroj (6 stran)
  Individuální vzdělávací plán ve výchovně vzdělávacím procesu žáků mladšího školního věku s diagnózou ADHD

  Rešerše

 5. Moderní komunikační prostředky v rukou žáků 1. stupně základní školy : rešerše : evidenční číslo: 34-2016 / zpracovala Jana Halamová. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2016. 1 online zdroj (6 stran)
  Moderní komunikační prostředky v rukou žáků 1. stupně základní školy

  Rešerše

 6. Pochopení nonsensového textu v závislosti na motivaci dítěte mladšího školního věku [elektronický zdroj] : rešerše : (dokumentografická jednorázová rešerše) / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011. 58 záznamů
  Pochopení nonsensového textu v závislosti na motivaci dítěte mladšího školního věku

  Rešerše

 7. Prvky identifikace s literárním hrdinou u žáků na I. stupni základní školy [elektronický zdroj] : rešerše : (dokumentografická jednorázová rešerše) / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2011. 63 záznamů
  Prvky identifikace s literárním hrdinou u žáků na I. stupni základní školy

  Rešerše