Výsledky vyhledávání

 1. Český jazyk a literatura : časopis pro metodiku českého jazyka. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1959-
  Český jazyk a literatura

  Časopis

 2. Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců. Praha : [Filosofická fakulta KU], 1965-
  Časopis

  Časopis

 3. Korpus - gramatika - axiologie : časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka = journal for corpus research and evaluation of language. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta ; 2010-
  Korpus - gramatika - axiologie

  Časopis

 4. Naše řeč : listy pro vzdělání a tříbení jazyka českého. Praha : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1916-
  Naše řeč

  Časopis

 5. Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka. Praha : Melantrich, 1935-
  Slovo a slovesnost

  Časopis

 6. Bohemica Olomucensia : časopis pro bohemistická a mezioborová studia. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009-
  Bohemica Olomucensia

  Časopis

 7. Didaktické studie. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka, 2009-
  Didaktické studie

  Časopis

 8. Listy filologické = Folia Philologica : časopis pro klasická, středověká a neo-latinská studia, založený r. 1874. Praha : Jednota českých filologů v Praze, 1887-
  Listy filologické

  Časopis

 9. Tvoje státní přijímačky .... Český jazyk a literatura. Praha : Gaudetop s.r.o., 2016-. ^^^svazků
  Tvoje státní přijímačky

  Časopis

 10. Češtinář : zpravodaj katedry českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 1991-2014. 24 svazků
  Časopis

  Časopis