Výsledky vyhledávání

  1. Ischemická choroba srdeční : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře / autoři Jaromír Hradec, Svatopluk Býma. Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, [2007]-. ^^^svazků
    Ischemická choroba srdeční

    Kniha