Výsledky vyhledávání

 1. Integrace dramatické výchovy v primárním vzdělávání / Jana Johnová. Integrativní přístup v primárním vzdělávání : sborník z konference s mezinárodní účastí 7 s.
  Článek

  Článek

 2. Využití strukturované dramatické hry při realizaci osobnostní a sociální výchovy / Ivana Honsnejmanová. Reformní a alternativní aspekty vzdělávání - historické kontexty a současné příklady S. 95-115
  Článek

  Článek

 3. Současný stav dramatické výchovy na základních školách v Libereckém kraji / Jana Johnová. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? : sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV : 7.-9. září 2010 10 s.
  Článek

  Článek

 4. Uplatnění metod dramatické výchovy v rámci multikulturního vzdělávání dětí / Radka Pavlíčková. Sborník příspěvků - Multikulturalita a menšiny v evropském kontextu : 1. mezinárodní konference, 27.-28. listopad 2008 Liberec S. 298-301
  Článek

  Článek