Výsledky vyhledávání

 1. Dětský sluch : odborný magazín Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.. Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 2015-
  Dětský sluch

  Časopis

 2. Journal of exceptional people : an international journal for education and special studies. Olomouc : Palacký University, 2012-
  Journal of exceptional people

  Časopis

 3. Integrace a inkluze ve školní praxi : speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů. Praha : Forum s.r.o., 2013-2019. 6 svazků
  Integrace a inkluze ve školní praxi

  Časopis

 4. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1990-
  Speciální pedagogika

  Časopis

 5. Informace České společnosti "Dyslexie" : pro školní rok .... Havlíčkův Brod : Tobiáš, [2000]-. sv.
  Informace České společnosti "Dyslexie"

  Časopis

 6. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas paedagogica. Paedagogica specialis = Speciální pedagogika. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1984-1998. 5 sv.
  Časopis

  Časopis

 7. Teorie a praxe speciální pedagogiky : Časopis pro pracovníky na školách a zařízeních pro mládež vyžadující zvláštní péči. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1988-1990. sv.
  Časopis

  Časopis

 8. Otázky defektologie : časopis pro teorii a praxi na školách a v zařízeních pro mládež vyžadující zvláštní péči. Praha : Ministerstvo školství ČSR, 1959-1988. sv.
  Časopis

  Časopis

 9. Paedologické rozhledy : časopis pro paedologii, paedopathologii a sociální paedagogiku. Praha : Spolek pro péči o slabomyslné, 1945-1948. sv.
  Časopis

  Časopis