Výsledky vyhledávání

 1. Praxe ve studiu speciální pedagogiky a u studentů se speciálními potřebami / Jarmila Klugerová, Zbyněk Němec. Sborník příspěvků z VIII. ročníku mezinárodní konference "Vysokoškolské studium bez bariér" S. 111-117
  Článek

  Článek

 2. Reflexe výsledků vlastních výzkumných šetření jako podpora profesního rozvoje studentů pedagogiky / Eva Marádová. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? : sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV : 7.-9. září 2010 8 s.
  Článek

  Článek

 3. Význam pedagoga při edukaci žáků se sociálním znevýhodněním: význam speciální pedagogiky v edukaci žáků se sociálním znevýhodněním / Dana Švingalová. Sborník příspěvků - Multikulturalita a menšiny v evropském kontextu : 1. mezinárodní konference, 27.-28. listopad 2008 Liberec S. 100-105
  Článek

  Článek