Výsledky vyhledávání

 1. Zákon o sociálních službách : komentář / Petr Mach, Eva Janečková. Praha : Wolters Kluwer, 2019. ix, 371 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Zákon o sociálních službách

  Kniha

 2. Gerontologie pro sociální práci / Jiřina Ondrušová, Beáta Krahulcová a kolektiv. Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. 368 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Gerontologie pro sociální práci

  Kniha

 3. Mentální postižení / Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych a kolektiv. Praha : Grada, 2018. 387 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Mentální postižení

  Kniha

 4. Princip solidarity ve financování služeb sociální péče / Petr Vojtíšek. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 135 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Princip solidarity ve financování služeb sociální péče

  Kniha

 5. Dohled a okraj: rozhodovací procesy / Markéta Levínská, Dana Bittnerová, David Doubek. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017. 244 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Dohled a okraj: rozhodovací procesy

  Kniha

 6. Neviditelní senioři a jejich každodennost : čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou / Marcela Petrová Kafková. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 143 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Neviditelní senioři a jejich každodennost

  Kniha

 7. Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí : sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XIII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 23. až 24. září 2016 = Support of Person in Community : anthology of contributions of international scientific conference the XIII. Hradec Days of Social Work, Hradec Králové 23-24 September 2016 / David Pospíšil, Lucie Smutková (Eds.). Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. 602 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí

  Kniha

 8. Co je dobré vědět? ...při péči o nemocné dítě... : specifika domácí péče z pohledu odborníků a osob pečujících o dítě dlouhodobě nemocné a těžce zdravotně postižené / Petra Tomalová, Jaromír Maštalíř, Pavlína Dupalová a kol.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 195 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Co je dobré vědět? ...při péči o nemocné dítě

  Kniha

 9. Sociální souvislosti aktivního stáří / Igor Tomeš, Kateřina Šámalová (ed.) a kolektiv. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 254 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Sociální souvislosti aktivního stáří

  Kniha

 10. Jinost ve výchově a sociálních vědách : implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice / Helena Kalábová, Miroslav Meiner, eds.. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2017. 170 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Jinost ve výchově a sociálních vědách

  Kniha