Výsledky vyhledávání

  1. K problematike vyučovania a učenia sa gramatiky na hodinách anglického jazyka v primárnom vzdelávaní - ako von zo začarovaného kruhu? / Martina Šipošová. Prostor pro primární a preprimární pedagogy : sborník příspěvků z konference konané v Liberci 18. a 19. října 2018 na FP TUL při příležitosti 25. výročí založení Katedry primárního vzdělávání S. 115-122
    Článek

    Článek

  2. Going "virtual": a blended-learning course in English morphology / Milan Ferenčík. ACC Journal. Issue C, Social Sciences Roč. 20, č. 3 (2014), s. 7-12
    Článek

    Článek