Výsledky vyhledávání

 1. Autonomie vůle a ochrana zaměstnance v pracovním právu v éře nového občanského zákoníku / Petr Hůrka. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Č. 4 (2014), s. 15-23
  Článek

  Článek

 2. Práce přesčas ve světle vybraných výkladových problémů spojených s NOZ / Martin Štefko. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Č. 4 (2014), s. 47-60
  Článek

  Článek

 3. Kontrola smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, formulářové smlouvy a nekalé (zneužívající) klauzule / Luboš Tichý. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Roč. 61, č. 3 (2015), s. 43-76
  Článek

  Článek

 4. O prevenci v soukromém právu a "preventivní odpovědnosti" (skica o významu předcházení nežádoucím následkům) / Luboš Tichý. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Roč. 61, č. 3 (2015), s. 9-41
  Článek

  Článek

 5. Zákoník práce ve světle nového občanského zákoníku / Eva Dandová. Právo pro podnikání a zaměstnání Roč. 22, č. 2 (226) (2014), s. 3-20
  Článek

  Článek

 6. Nový občanský zákoník a jeho vliv na licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví / Jana Hanzlová. Průmyslové vlastnictví Roč. 24, č. 4 (2014), s. 125-130
  Článek

  Článek

 7. Aktuální změny v pracovním právu - důsledky nového občanského zákoníku / Ladislav Jouza. Právo pro podnikání a zaměstnání Roč. 22, č. 1 (225) (2014), s. 6-11
  Článek

  Článek

 8. Obchodní podmínky podle nového občanského zákoníku / Jan Lasák. Profit Č. 4 (2014), s. 104
  Článek

  Článek

 9. K poznámce spornosti z pohledu rejstříků průmyslových práv / Andrea Šprunglová, Olga Švédová, Jana Hlavsová. Průmyslové vlastnictví Roč. 24, č. 3 (2014), s. 86-88
  Článek

  Článek

 10. Nový občanský zákoník v projekci s akutními a kritickými stavy / Jan Vondráček. Akutní stavy - trvalý evergreen : sborník přednášek odborného sympózia pořádané Ústavem zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci S. 63-66
  Článek

  Článek