Výsledky vyhledávání

 1. Vybrané aspekty predprimárneho vzdelávania vo vzdelávacích systémoch na Slovensku a v susedných krajinách / Jana Hnatová. Prostor pro primární a preprimární pedagogy : sborník příspěvků z konference konané v Liberci 18. a 19. října 2018 na FP TUL při příležitosti 25. výročí založení Katedry primárního vzdělávání S. 37-41
  Článek

  Článek

 2. Mezinárodní konference Registration of Churches and Religious Societies - yes, but how?, Trnava, únor 2019 / Monika Menke. Revue církevního práva Roč. 25, č. 75(2) (2019), s. 125-126
  Článek

  Článek

 3. Podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice a Rakousku = Support for students with specific learning needs at higher educational institutions in the Czech Republic and Austria / Lenka Hrušková, Jana Brcková, Irena Šimečková. Sborník příspěvků z IX. ročníku mezinárodní konference "Vysokoškolské studium bez bariér" S. 66-74
  Článek

  Článek

 4. Integrační předpisy v rakouském ústavním systému / Aleksandra Kustra. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Č. 4 (2013), s. 265-282
  Článek

  Článek

 5. Hypotéza permanentního příjmu v zemích Visegrádské skupiny / Václava Pánková. E+M. Ekonomie a Management Roč. 17, č. 4 (2014), s. 20-29
  Článek

  Článek

 6. Vysílání pracovníků k poskytování služeb do Německa a Rakouska / Martin Štefko. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Č. 3 (2014), s. 45-58
  Článek

  Článek

 7. Benefits and risks of self-financing of NGOS - empirical evidence from the Czech republic, Slovakia and Austria / Gabriela Vaceková, Mária Svidroňová. E+M. Ekonomie a Management Roč. 17, č. 2 (2014), s. 120-130
  Článek

  Článek

 8. Československo-rakouská archivní a spisová rozluka : archivy ve věčném pohybu, aneb, Časy se mění (a problémy s nimi) / Eva Drašarová. Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo : referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.-20. dubna 2013 v Jičíně S. 216-243
  Článek

  Článek

 9. Zima v Evropě : 10 míst, kde vás to letos bude bavit / Marie Frajtová. Lidé a země Roč. 62, č. 11 (2013), s. 106-[111]
  Článek

  Článek

 10. "Všestranně použitelný, výjimečně svědomitý, přesný a spolehlivý důstojník" : zapomenutý historický kartograf a archivář Josef Paldus a jeho podíl na československo-rakouské archivní rozluce / Eva Chodějovská. Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo : referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.-20. dubna 2013 v Jičíně S. 354-377
  Článek

  Článek