Výsledky vyhledávání

 1. DPH v tuzemsku : zaměřeno na nemovité věci a výstavbu : v praktických příkladech / Zdeněk Kuneš. Olomouc : ANAG, [2020]. 295 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  DPH v tuzemsku

  Kniha

 2. Evropské právo : (soubor zákonů) /Evropská unie. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., [2020]. 846 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Evropské právo

  Kniha

 3. Směrnice DAC 6 v přehledech : oznamování přeshraničních transakcí / Jiří Dušek. Praha : Grada Publishing, 2020. 128 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Směrnice DAC 6 v přehledech

  Kniha

 4. Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích / Petr Sikora. Karviná : Paris, 2020. 148 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

  Kniha

 5. Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním : praktický komentář / Barbora Vráblová, Klára Dvořáková, Lenka Švarcová. Praha : Wolters Kluwer, 2020. xvi, 71 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

  Kniha

 6. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem : komentář / Karel Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel. Praha : Wolters Kluwer, 2020. xx, 389 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

  Kniha

 7. Zákon o veřejném zdravotním pojištění : komentář / Michal Koščík, Jaroslav Blatný, Jakub Král, Filip Křepelka, Jaroslav Stránský. Praha : Wolters Kluwer, 2020. xxiv, 600 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, prezenčně 1
  Zákon o veřejném zdravotním pojištění

  Kniha

 8. Zákon o vyvlastnění : praktický komentář / Jakub Hanák, Dominik Židek, Robert Černocký. Praha : Wolters Kluwer, 2020. xi, 190 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zákon o vyvlastnění

  Kniha

 9. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.9.2020 / Tomáš Kruták, Lenka Krutáková, Jan Gerych. Olomouc : ANAG, [2020]. 1023 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.9.2020

  Kniha

 10. Zákon o zpracování osobních údajů : praktický komentář / Ján Bača, Radek Buršík, Jakub Klodwig, Alice Selby, Jan Svoboda, Veronika Šípošová. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 361 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zákon o zpracování osobních údajů

  Kniha