Výsledky vyhledávání

 1. Adaptace českého právního řádu na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce / Jiří Pavlík. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 65, 4 (2019), s. 27-43
  Článek

  Článek

 2. Argumentace právními principy v judikatuře: témata pro empirický výzkum / Karel Černín. Jurisprudence Roč. 28, č. 4 (2019), s. 1-14
  Článek

  Článek

 3. Diskriminace z důvodu pohlaví - jde jen o "pár shnilých jablek"? / Barbara Havelková. Jurisprudence Roč. 28, č. 4 (2019), s. 15-28
  Článek

  Článek

 4. K roli abdukce v právním myšlení, aneb, Jak poznatky o abdukci mohou zvýšit pro-systémovost interpretace a aplikace práva / Katarzyna Žák Krzyžanková. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 65, 4 (2019), s. 69-88
  Článek

  Článek

 5. Mälksoo, L. - Benedek W. (eds.). Russia and the European Court of Human Rights: The Strasbourg Effect. Cambridge: Cambridge University Press, 2018 / Nela Laryšová. Jurisprudence Roč. 28, č. 1 (2019), s. 43-45
  Článek

  Článek

 6. Poměřovat, anebo nepoměřovat sociální práva? K otázce, zda lze test racionality považovat za variaci na metodu proporcionality / Zdeněk Červínek. Jurisprudence Roč. 28, č. 3 (2019), s. 15-27
  Článek

  Článek

 7. Principy dobré správy v argumentaci NSS: výsledky empirického výzkumu / Karel Černín. Jurisprudence Roč. 28, č. 5 (2019), s. 26-39
  Článek

  Článek

 8. Úskalí použití zásady iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení / František Halfar. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 65, 2 (2019), s. 21-36
  Článek

  Článek

 9. The application of the Charter of Fundamental Rights of the EU by the German Federal Constitutional Court with references to the other federal courts / Rainer Arnold, Lukas Cerny. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 64, 4 (2018), s. 65-77
  Článek

  Článek

 10. Základné právo jednotlivca na účinnú súdnu ochranu upravené v článku 47 Charty základných práv EU a možnosti jeho uplatnenia v konaniach pred súdmi Európskej únie / Dominika Becková. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 64, 4 (2018), s. 167-179
  Článek

  Článek