Výsledky vyhledávání

 1. Applicable law in international insolvency proceedings (focused on the relation of articles 3 and 7 of the Insolvency Regulation) / Jan Brodec. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 66, 4 (2020), s. 131-142
  Článek

  Článek

 2. La convention européenne des droits de l'homme et les conflits de lois: synthèse de dix ans de jurisprudence européenne / Patrick Kinsch. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 66, 4 (2020), s. 45-67
  Článek

  Článek

 3. The impact of EU law on Norwegian private international law / Giuditta Cordero-Moss. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 66, 4 (2020), s. 31-43
  Článek

  Článek

 4. Organizátorství v českém právním řádu / Anna Brandtner. Trestní právo Roč. 24, č. 239(3) (2020), s. 18-25
  Článek

  Článek

 5. Způsoby a hloubka zjišťování obsahu cizího (cizozemského) práva v českém civilním procesu / Tomáš Mach. Jurisprudence Roč. 29, č. 4 (2020), s. 29-35
  Článek

  Článek

 6. Adaptace českého právního řádu na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce / Jiří Pavlík. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 65, 4 (2019), s. 27-43
  Článek

  Článek

 7. Argumentace právními principy v judikatuře: témata pro empirický výzkum / Karel Černín. Jurisprudence Roč. 28, č. 4 (2019), s. 1-14
  Článek

  Článek

 8. Diskriminace z důvodu pohlaví - jde jen o "pár shnilých jablek"? / Barbara Havelková. Jurisprudence Roč. 28, č. 4 (2019), s. 15-28
  Článek

  Článek

 9. K roli abdukce v právním myšlení, aneb, Jak poznatky o abdukci mohou zvýšit pro-systémovost interpretace a aplikace práva / Katarzyna Žák Krzyžanková. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica Vol. 65, 4 (2019), s. 69-88
  Článek

  Článek

 10. Mälksoo, L. - Benedek W. (eds.). Russia and the European Court of Human Rights: The Strasbourg Effect. Cambridge: Cambridge University Press, 2018 / Nela Laryšová. Jurisprudence Roč. 28, č. 1 (2019), s. 43-45
  Článek

  Článek