Výsledky vyhledávání

  1. Adaptace klienta po příchodu do pobytového zařízení : rešerše : evidenční číslo: 11-2017 / zpracovala Martina Sanetrníková. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2017. 1 online zdroj (4 strany)
    Adaptace klienta po příchodu do pobytového zařízení

    Rešerše

  2. Životní příběhy klientů z azylových domů : rešerše : (dokumentografická jednorázová rešerše) : evidenční číslo: 24-2014 / zpracovala Jana Halamová. Liberec : Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, 2014. 1 online zdroj (4 strany)
    Životní příběhy klientů z azylových domů

    Rešerše