Výsledky vyhledávání

 1. Alternativní a reformní pedagogika - historické exkurzy a aktuální kontexty / Tomáš Kasper. Reformní a alternativní aspekty vzdělávání - historické kontexty a současné příklady S. 9-17
  Článek

  Článek

 2. Vzdělávání učitelů v kontextu hlavních mezníků evropské vzdělávací politiky / Tomáš Kasper. Aktuální koncepty a možnosti dalšího vzdělávání učitelů - interdisciplinární přístupy S. 9-19
  Článek

  Článek

 3. České učitelstvo mezi sjezdy českoslovanského učitelstva 1870-1880 v diskusi Posla z Budče / Tomáš Kasper, Dana Kasperová. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? : sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV : 7.-9. září 2010 13 s.
  Článek

  Článek

 4. Německé hnutí mládeže v ČSR - socialistické a měšťansko konzervativní křídlo / Tomáš Kasper. Německé a české reformně pedagogické vzdělávací a výchovné koncepty - analýza, komparace S. 116-135
  Článek

  Článek

 5. Vzdělávání učitelů primárního stupně v Rakousku a ve Švýcarsku / Tomáš Kasper. Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti S. 207-218
  Článek

  Článek

 6. Das Fremde und das Eigene - Analyse der sudetendeutschen Zwischenkriegsdiskussion und eine Projektidee vom ACC / T. Kasper. Vědecká pojednání = Wissenschaftliche Abhandlungen = Prace naukowe S. 127-132 Konferencja Międzynarodowa pt. Rola nauki w rozwoju Euroregionu Nysa - stan i perspektywy (2006 : Karpacz, Polsko). Konferencja Międzynarodowa pt. Rola nauki w rozwoju Euroregionu Nysa - stan i perspektywy S. 127-132
  Článek

  Článek

 7. Zum Begriff Reformpädagogik - eine Bildungshistorische Analyse / T. Kasper. Vědecká pojednání [Sv. ] 13, (2007), s. 202-207
  Článek

  Článek

 8. Deutsche und tschechische Erziehungsbilder - nationale und kulturelle Symbiose oder Kampf? / Tomáš Kasper. Deutsch – Sprache der Euroregion(en) : Konferenzbeiträge der internationalen Tagung an der Technischen Universität in Liberec am 22.-23. November 2006 S. 179-188
  Článek

  Článek

 9. Die Sehnsucht nach dem "neuen Menschen" : sudetendeutscher Reformpädagoge Karl Metzner und sein leitmeritzer Landerziehungsheim / T. Kasper. Vědecká pojednání [Č.] 12 (2006), s. 366-370
  Článek

  Článek

 10. Školsko-politická diskuse v Československu 1918-1933 / Tomáš Kasper. Češi, Němci, Židé v národnostním Československu S. 27-44
  Článek

  Článek