Výsledky vyhledávání

 1. O sobě samém jako o jiném / Paul Ricoeur ; z francouzského originálu Soi-même comme un autre ... přeložil Milan Lyčka. Praha : OIKOYMENH, 2016. 407 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  O sobě samém jako o jiném

  Kniha

 2. Filosofie vůle. II, Konečnost a provinilost / Paul Ricoeur ; [z francouzského originálu ... přeložil Milan Lyčka]. Praha : OIKOYMENH, 2011. 469 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Filosofie vůle

  Kniha

 3. Čas a vyprávění. III, Vyprávěný čas / Paul Ricoeur ; [z francouzského originálu ... přeložil Miroslav Petříček]. Praha : OIKOYMENH, 2007. 413 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Čas a vyprávění

  Kniha

 4. Čas a vyprávění : konfigurace ve fiktivním vyprávění. II / Paul Ricoeur ; [z francouzského originálu ... přeložil Miroslav Petříček jr.]. Praha : Oikoymenh, 2002. 245 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Čas a vyprávění

  Kniha

 5. Filosofie vůle. I, Fenomenologie svobody / Paul Ricoeur ; [z francouzského originálu ... přeložil Jakub Čapek]. Praha : Oikoymenh, 2001. 527 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Filosofie vůle

  Kniha

 6. Čas a vyprávění. 1, Zápletka a historické vyprávění / Paul Ricoeur ; [z francouzského originálu ... přeložili Miroslav Petříček jr. a Věra Dvořáková]. Praha : Oikoymenh, 2000. 318 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Čas a vyprávění

  Kniha

 7. Křehká identita: úcta k druhému a kulturní identita = Fragile identite: respect de ľautre et identite culturelle : [přednáška přednesena dne 5.10.2000 ve Velké aule Karolina] / Paul Ricoeur ; [překlad Miloš Rejchrt]. Třebenice : Mlýn, c2000. 49 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Křehká identita: úcta k druhému a kulturní identita

  Kniha

 8. Myslet a věřit : kritika a přesvědčení : (rozhovor) / Paul Ricoeur, Francois Azouvi, Marc de Launay ; [z francouzského originálu ... přeložil Miloš Rejchrt ; předmluvu k českému vydání napsal Ladislav Hejdánek]. Praha : Kalich, 2000. 245 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Myslet a věřit

  Kniha

 9. Rozhovory / Paul Ricoeur, Gabriel Marcel ; [přeložili Jitka Bednářová, Petr Horák a Marcela Poučová ; doslov napsal a bibliografii sestavil Ivo Hlaváč]. Brno : Vetus Via, 1999. 87 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Rozhovory

  Kniha

 10. Život, pravda, symbol / Paul Ricoeur. Praha : ISE, 1993. 255 s.
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Život, pravda, symbol

  Kniha