Výsledky vyhledávání

 1. Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie : využití kvalitativních, kvantitativních a experimentálních metod v logopedii / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 209 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Výzkum specifických parametrů řeči, jazyka, komunikace a orofaciálních procesů v kontextu logopedické diagnostiky a terapie

  Kniha

 2. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii / Kateřina Vitásková a kol.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2018. 158 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii

  Kniha

 3. Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra : (hodnocení pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra z pohledu logopeda) / Kateřina Vitásková a Lucie Kytnarová. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 162 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra

  Kniha

 4. Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 206 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska

  Kniha

 5. Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 179 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu

  Kniha

 6. Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou komunikační schopností / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 154 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Hodnocení komunikačních specifik vybraných skupin jedinců s narušenou komunikační schopností

  Kniha

 7. Vybrané odchylky a narušení komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 201 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 1
  Vybrané odchylky a narušení komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence

  Kniha

 8. Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi : výsledky partikulárních výzkumných šetření / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 132 s.
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi

  Kniha

 9. Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu : výsledky partikulárních výzkumných šetření / Kateřina Vitásková a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 120 s.
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Vybrané typy narušené komunikační schopnosti v interdisciplinárním přístupu

  Kniha

 10. Etopedie : vybrané okruhy etopedické problematiky / Kateřina Vitásková. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. 68 s.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Etopedie

  Kniha