Výsledky vyhledávání

 1. Horažďovice v raném novověku / Jan Kilián a kol.. České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2019. 287 stran, 8 stran obrazových příloh
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Horažďovice v raném novověku

  Kniha

 2. Bitva o Prahu v roce 1648 / Jan Kilián. České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2018. 105 stran, 8 stran obrazových příloh
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Bitva o Prahu v roce 1648

  Kniha

 3. Dobytí Plzně 1618 / Jan Kilián. České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, 2018. 91 stran, 8 stran obrazových příloh
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Dobytí Plzně 1618

  Kniha

 4. Anbanterové z Rozndorfu : tři generace kašperskohorských měšťanů na přelomu věků / Jan Kilián. České Budějovice : Veduta, 2017. 121 stran, iv strany obrazových příloh
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Anbanterové z Rozndorfu

  Kniha

 5. Ferdinand III. : (1608-1657) : mírový císař proti vůli / Lothar Höbelt. České Budějovice : Veduta, 2015. 489 stran, xxiv stran obrazových příloh
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Ferdinand III

  Kniha

 6. Hermann Hallwich 1838-1913 : historik, politik, byrokrat, sběratel a básník / Jan Kilián, Robert Rebitsch, Milan Svoboda a kol.. Praha ; Scriptorium, 2015. 238 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Hermann Hallwich 1838-1913

  Kniha

 7. Teplice / Jan Kilián, vedoucí autorského kolektivu ; autorský kolektiv Pavlína Boušková, Peter Budinský, Bohuslava Chleborádová, Viktor Keller, Jan Kilián, Květoslava Kocourková, Jaroslav Rokoský, Michal B. Soukup, Karel Vilím. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 541 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Teplice

  Kniha

 8. Jan Beck : 1588-1648 : císařský generál, lucemburský guvernér a svobodný pán z Kokořínska / Jan Kilián. České Budějovice : Veduta, 2014. 134 s., viii s. obr. příl.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Jan Beck

  Kniha

 9. Příběh z doby neobyčejného šílenství : život a svět krupského koželuha Michela Stüelera za třicetileté války / Jan Kilián. V Praze : Vyšehrad, 2014. 278 s., [8] s. barev. obr. příl.
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Příběh z doby neobyčejného šílenství

  Kniha

 10. Role plukovníka Jana Becka ve valdštejnské kauze / Jan Kilián. Z Českého ráje a Podkrkonoší Sv. 27 (2014), s. 267-278
  Článek

  Článek