Výsledky vyhledávání

 1. Convivium : exchanges and interactions in the arts of medieval Europe, Byzantium and the Mediterranean. Brno : Masarykova univerzita, 2014-
  Convivium

  Časopis

 2. Josef Sudek: Topografie sutin = Josef Sudek: The topography of ruins / Katarína Mašterová (ed.) ; překlady do angličtiny: Hana Logan, Keith Jones, Stephan von Pohl, Barbora Štefanová, překlady do češtiny: Martin Micka. Praha : Artefactum, 2018. 221 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Josef Sudek: Topografie sutin

  Kniha

 3. Art in an unsettled time : Bohemian book illumination before Gutenberg (c. 1375-1450) / Milada Studničková, Maria Theisen (eds.). Prague : Artefactum, 2018. 231 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Art in an unsettled time

  Kniha

 4. Hortus inventariorum : statě k problematice inventářů pro dějiny umění / Jiří Roháček, Lubomír Slavíček (edd.). Praha : Artefactum, 2018. 175 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Hortus inventariorum

  Kniha

 5. Umění : časopis Kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1953-
  Umění

  Časopis

 6. Veřejný prostor v ohrožení? : aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín / Petr Kratochvíl (ed.).. Praha : Artefactum, 2018. 143 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Veřejný prostor v ohrožení

  Kniha

 7. Troja Château / Martin Krummholz ; překlad: Vladimíra Šefranka Žáková. [Praha] : Galerie hlavního města Prahy, 2017. 119 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Troja Château

  Kniha

 8. Zámek Troja / Martin Krummholz. [Praha] : Galerie hlavního města Prahy, 2017. 115 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Zámek Troja

  Kniha

 9. 9.Cim 2

  Cim 2 : pražský evangeliář Cim 2 : rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy / Kateřina Kubínová. Praha : Artefactum, 2017. 375 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Cim 2

  Kniha

 10. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu českokrumlovském. Díl II, Město Český Krumlov. Svazek 1 = Inventar der historischen Bau- und Kunstdenkmäler im politischen Bezirk Böhmisch Krumau. Teil II, Stadt Böhmisch Krumau. Band 1 / František Mareš, Jan Sedláček ; editor: Jana Marešová ; překlad českého textu: Stefan Bartilla, překlad německého textu: Věra Vostřelová. Praha : Artefactum, 2017. 419 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu českokrumlovském

  Kniha