Výsledky vyhledávání

 1. Věcné témaalternativní a augmentativní komunikace
  Odkaz viz.komunikace alternativní a augmentativní
  AAK
  komunikace alternativní a augmentativní
  Viz téžosoby se zdravotním postižením
  Propojeníalternative and augmentative communication
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (1) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (20) - KNIHY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Věcné témadefektologie
  Odkaz viz.patologie defektní
  defektní patologie
  Viz téžosoby se zdravotním postižením
  speciální pedagogika
  Propojenídefectology
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (2) - Soubor věcných témat
  (16) - KNIHY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Věcné témahandicap
  Odkaz viz.hendikep
  Viz téžjinakost
  osoby se zdravotním postižením
  psychologie handicapu
  sociální handicap
  sociální problémy
  Propojeníhandicap
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (1) - Soubor věcných témat
  (2) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Věcné témainvalidé
  Viz téžinvalidita
  osoby se zdravotním postižením
  Propojeníinvalids
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (2) - Soubor věcných témat
  (2) - KNIHY
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (23) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Věcné témakompenzační cvičení
  Odkaz viz.cvičení kompenzační
  Viz téžisokinetická cvičení
  kompenzační pomůcky
  osoby se zdravotním postižením
  rehabilitační cvičení
  zdravotní postižení
  tělesná cvičení
  Propojenícompensatory exercises
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (1) - Soubor věcných témat
  (5) - KNIHY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Věcné témakompenzační pomůcky
  Odkaz viz.pomůcky kompenzační
  pomůcky speciální
  pomůcky kompenzační
  speciální pomůcky
  Viz téžkompenzační cvičení
  osoby se zdravotním postižením
  zdravotní postižení
  Propojenícompensatory aids
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (4) - Soubor věcných témat
  (1) - E-Knihy
  (6) - ČLÁNKY
  (19) - KNIHY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Věcné témanemocní
  Viz téžnemoci
  osoby se zdravotním postižením
  pacienti
  svátost nemocných
  Propojenípatients
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (7) - Soubor věcných témat
  (2) - ČLÁNKY
  (10) - KNIHY
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Věcné témaosobní asistence
  Odkaz viz.asistence osobní
  osobní asistenti
  Viz téžosoby se zdravotním postižením
  Propojenípersonal assistance
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (1) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Věcné témaosobní autonomie
  Odkaz viz.autonomie (sociologie)
  osobní nezávislost
  autonomie osobní
  nezávislost osobní
  autonomie jednotlivce
  Viz téžinterpersonální vztahy
  osoby se zdravotním postižením
  rozhodování
  soběstačnost
  zdravotní postižení
  Propojenípersonal autonomy
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (5) - Soubor věcných témat
  (1) - E-Knihy
  (2) - KNIHY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Věcné témapsychologie handicapu
  Odkaz viz.psychologie hendikepu
  Viz téžhandicap
  osoby se zdravotním postižením
  Propojenípsychology of handicap
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (2) - Soubor věcných témat
  (4) - KNIHY
  předmětové heslo

  předmětové heslo