Výsledky vyhledávání

 1. Věcné témainterpersonální vztahy
  Odkaz viz.mezilidské vztahy
  vztahy interpersonální
  vztahy mezilidské
  vztahy mezilidské
  vztahy interpersonální
  Viz téžaverze
  interpersonální konflikty
  líbání
  nenávistné projevy
  objímání
  osobní autonomie
  sociometrie
  sociální dovednosti
  sociální interakce
  sociální izolace
  sociální opora
  sociální sítě
  sociální vnímání
  sociálněpsychologický výcvik
  Propojeníinterpersonal relations
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (13) - Soubor věcných témat
  (11) - Kompaktní disky
  (1) - Rešerše
  (1) - Elektronický zdroj - CD-ROM
  (5) - E-Knihy
  (7) - ČLÁNKY
  (820) - KNIHY
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (68) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Věcné témaosoby se zdravotním postižením
  Odkaz viz.zdravotně postižení
  handicapované osoby
  hendikepované osoby
  lidé se zdravotním postižením
  osoby s postižením
  osoby s handicapem
  osoby s hendikepem
  postižené osoby
  postižení
  zdravotně postižené osoby
  osoby zdravotně postižené
  osoby s disabilitou
  postižení zdravotně
  osoby se změněnou pracovní schopností
  osoby se ZPS
  zdravotně postižení
  invalidé
  osoby postižené zdravotně
  handicapovaní
  osoby handicapované
  postižení tělesně
  Viz téžEvropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  alternativní a augmentativní komunikace
  asistenční technologie
  defektologie
  handicap
  invalidé
  kompenzační cvičení
  kompenzační pomůcky
  nemocní
  osobní asistence
  osobní autonomie
  psychologie handicapu
  somatopedie
  speciální andragogika
  tísňová péče
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zařízení sociální péče
  zdravotní postižení
  Propojenípeople with disabilities
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací
  (15) - Soubor věcných témat
  (4) - Kartografický dokument
  (9) - Videozáznamy
  (11) - Rešerše
  (5) - Elektronický zdroj - CD-ROM
  (4) - E-Knihy
  (63) - ČLÁNKY
  (230) - KNIHY
  (1) - Integrační zdroj - souborný záznam
  (23) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (106) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Věcné témarozhodování
  Odkaz viz.manažerské rozhodování
  rozhodování manažerské
  Viz téžkolegiální orgány
  morální hazard
  osobní autonomie
  teorie rozhodování
  Propojenídecision making
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Kompaktní disky
  (1) - E-Knihy
  (16) - ČLÁNKY
  (124) - KNIHY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Věcné témasoběstačnost
  Viz téžosobní autonomie
  sebepéče
  schopnosti
  Propojeníself-sufficiency
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (1) - Soubor věcných témat
  (4) - KNIHY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Věcné témazdravotní postižení
  Odkaz viz.postižení zdravotní
  Viz téžkompenzační cvičení
  kompenzační pomůcky
  osobní autonomie
  osoby se zdravotním postižením
  Propojeníhealth disabilities
  DatabázeSoubor věcných témat
  Odkazy (4) - Soubor věcných témat
  (1) - ČLÁNKY
  (5) - KNIHY
  předmětové heslo

  předmětové heslo