Výsledky vyhledávání

  1. Encyklopedie českých právních dějin / Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds). Plzeň ; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2015-. ^^^svazků
    Encyklopedie českých právních dějin

    Kniha