Výsledky vyhledávání

 1. Jak porozumět aplikované behaviorální analýze : úvod do ABA pro rodiče, učitele a další profesionály / Albert J. Kearney ; translation: Veronika Glogarová. V Praze : Pasparta, 2020. 142 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Jak porozumět aplikované behaviorální analýze

  Kniha

 2. Školní zralost a nadané dítě / Hana Sokolová, Alena Pokorná, Markéta Fišerová. Praha : RAABE, [2020]. 150 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Školní zralost a nadané dítě

  Kniha

 3. Znevýhodněný žák : deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu / Milan Valenta, Lenka Morávková Krejčová, Bibiána Hlebová a kolektiv. Praha : Grada, 2020. 218 stran
  Počet ex. : 3, z toho volných 0
  Znevýhodněný žák

  Kniha

 4. Čtení jako hra : pro rodiče dětí, kterým nejde čtení a pravopis / Zdeňka Pospíšilová, Miroslava Kaprová. Praha : Maxdorf, [2020]. 228 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 1
  Čtení jako hra

  Kniha

 5. Dětský sluch : odborný magazín Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.. Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 2015-
  Dětský sluch

  Časopis

 6. Dyslexie : zaostřeno na angličtinu / Olga Zelinková, Monika Černá, Helena Zitková. V Praze : Pasparta, 2020. 157 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Dyslexie

  Kniha

 7. E-pedagogium : nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2001-
  E-pedagogium

  Časopis

 8. Journal of exceptional people : an international journal for education and special studies. Olomouc : Palacký University, 2012-
  Journal of exceptional people

  Časopis

 9. Katalog podpůrných opatření : dílčí část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání / Jana Janková a kol.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 132 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Katalog podpůrných opatření

  Kniha

 10. Katalog podpůrných opatření : dílčí část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímání / Jana Barvíková a kol.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 159 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Katalog podpůrných opatření

  Kniha