Výsledky vyhledávání

 1. Komenský : týdenník vychovatelský. V Olomouci : J. Havelka, 1873-
  Komenský

  Časopis

 2. Metody a aktivity dramatické výchovy v předškolním vzdělávání / Alžběta Amirová, Michaela Fiedlerová, Andrea Rejchrtová. Praha : Raabe, [2019]. 123 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
 3. Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme : aktivity pro celý rok / Miroslava Baxová ; ilustrace Patricie Koubská. Praha : Portál, 2019. 159 stran
  Počet ex. : 8, z toho volných 0
  Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme

  Kniha

 4. Zraková postižení : behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami / Pavel Beneš. Praha : Grada, 2019. 135 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
 5. Speciálněpedagogické minimum pro učitele : co dělat, když do třídy přijde žák se speciálními vzdělávacími potřebami / Lenka Bittmannová a kol.. Praha : Pasparta, [2019]. 157 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 0, délka fronty rezervací 1
 6. Školní zralost a dítě s SVP: v praxi mateřské školy / Jana Boháčová, Ilona Hulínová-Mihalcová, Karolína Jarešová, Aleš Jirásek, Kateřina Konvalinová, Barbora Loudová Stralczynská, Eva Neumannová, Jana Šámalová. Praha : Raabe, [2019]. 154 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 0
 7. Jak přichází jaro : náměty pro práci s předškolními a mladšími školními dětmi / Jana Čapková. Lomnice n. P.: Budík, 2019. 137 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 0, prezenčně 1
 8. Muzejní pedagogika v Severočeském muzeu - co se zavřeným muzeem? / Alena Černá, Iva Krupauerová ; foto Anna Baldová, Iva Krupauerová. Sborník Severočeského muzea. Historia (Společenské vědy) = Acta Musei Bohemiae borealis. Historia 18-19 (2018), s. [270]-273
  Článek

  Článek

 9. Rozvoj komunikačních a jazykových schopností : u dětí od narození do tří let věku / Barbora Červenková. Praha : Grada, 2019. 213 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
 10. Asistent pedagoga a klima třídy / Jitka Gabašová, Miroslav Vosmik. Praha : Raabe, 2019. 107 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0, délka fronty rezervací 1