Výsledky vyhledávání

 1. Rozvoj komunikačních a jazykových schopností : u dětí od narození do tří let věku / Barbora Červenková. Praha : Grada, 2019. 213 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Rozvoj komunikačních a jazykových schopností

  Kniha

 2. Třída zpívá ÍÁÍÁ : hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování / Milena Kmentová. Praha : Portál, 2019. 63 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 0
  Třída zpívá ÍÁÍÁ

  Kniha

 3. Kompendium klinické logopedie : diagnostika a terapie poruch komunikace / Karel Neubauer a kol.. Praha : Portál, 2018. 767 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Kompendium klinické logopedie

  Kniha

 4. Rohlík, auto, dům : rozvoj řeči dítěte s narušenou komunikační schopností / Renata Škaloudová ; ilustrace Monika Šťastná. Praha : Portál, 2018. 61 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Rohlík, auto, dům

  Kniha

 5. Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii / Kateřina Vitásková a kol.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2018. 158 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 0
  Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii

  Kniha

 6. Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci / Ilona Bytešníková. Brno : Masarykova univerzita, 2017. 262 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 2
  Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci

  Kniha

 7. Logopedické hry s Povídálkem - R / Hana Fialová ; ilustrace Edita Plicková. V Brně : Edika, 2017. 16 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 0
  Logopedické hry s Povídálkem - R

  Kniha

 8. Logopedie s Povídálkem - R / Hana Fialová ; ilustrace Edita Plicková. V Brně : Edika, 2017. 87 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 1
  Logopedie s Povídálkem - R

  Kniha

 9. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí = Education and support for children, pupils and students with special educational needs in the inclusive environment / Radka Horáková, Marie Vítková et al.. Brno : Masarykova univerzita, 2017. 311 stran
  Počet ex. : 1, z toho volných 1
  Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí

  Kniha

 10. Žáci s poruchami učení a řečové komunikace v programu základní školy / Karel Neubauer, Sarmite Tübele, Lenka Neubauerová a kol.. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017. 114 stran
  Počet ex. : 2, z toho volných 1
  Žáci s poruchami učení a řečové komunikace v programu základní školy

  Kniha