Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů

Cosmotron Bohemia, s.r.o. prohlašuje, že není vlastníkem dat uvedených v on-line katalogu IPAC. Za ochranu dat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajůodpovídá jejich vlastník, kterým je Krajská vědecká knihovna v Liberci.

Cosmotron Bohemia, s.r.o. má však možnost s daty manipulovat, a to na základě pokynů vlastníka, který za obsah těchto změn zodpovídá. V případě, že data jsou uložena na serverech společnosti Cosmotron Bohemia, s.r.o., společnost Cosmotron Bohemia, s.r.o. nese zodpovědnost za jejich bezpečné uložení a zabezpečení proti zneužití třetí osoby. Vzájemné práva a povinnosti týkající se nakládání s daty jsou upřesněna smluvním vztahem mezi společností Cosmotron Bohemia, s.r.o. a jejich vlastníkem.