Počet záznamů: 1  

Působnost Listiny základních práv EU v kontextu judikatury Ústavního soudu ČR

  1. Působnost Listiny základních práv EU v kontextu judikatury Ústavního soudu ČR / Magdaléna Svobodová. -- Obsahuje bibliografické odkazy. -- Dostupné též na internetu. -- Anglický abstrakt.
    In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. -- ISSN 0323-0619. -- Vol. 64, 4 (2018), s. 53-63.

    Evropská unie. Charter of Fundamental Rights (2007 prosinec 12.) * Soudní dvůr Evropské unie * Česko. Ústavní soud * lidská práva * mezinárodní smlouvy - země Evropské unie * ochrana lidských práv - země Evropské unie * ochrana lidských práv - Česko * evropské právo * ústavní právo - Česko * aplikace práva - Česko * soudní rozhodnutí a stanoviska - země Evropské unie * soudní rozhodnutí a stanoviska - Česko
    341.2 * 342.7 * 340 * 347.9
Počet záznamů: 1