Počet záznamů: 1  

Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi

  1. Vitásková, Kateřina, 1972-

    Posuzování verbální a neverbální složky komunikace ve speciálněpedagogické praxi : výsledky partikulárních výzkumných šetření / Kateřina Vitásková a kolektiv. -- 1. vyd. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. -- 132 s. : il. ; 21 cm. -- Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií. -- Obsahuje bibliografie. -- Určeno pro studenty a odborníky v oblasti logopedie, speciální pedagogiky a dalších společenskovědních disciplín. -- Anglické a české resumé. -- ISBN : 978-80-244-3989-1 (brož.).
    I. Univerzita Palackého. Ústav speciálněpedagogických studií


    poruchy komunikace * Aspergerův syndrom * osoby se sluchovým postižením * poruchy hlasu * nonverbální komunikace * verbální komunikace * speciální pedagogika * kvalitativní výzkum * kvalitativní výzkum * kolektivní monografie
    376 * 616.89 * 616.2 * 316.7 * 159.92

Počet záznamů: 1