Bookmark

Nástroj pro práci se záznamem.

kniha

Pokyny rady ONV pro postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících - v odborech a organizacích řízených okresním národním výborem, městskými národními výbory a místními národními výbory

kniha